Rady pro překladatelství

Níže bych Vám rád doporučil zajímavé stránky, které člením dle různých kategorií. Naleznete zde převážně odkazy, které mají souvislost s překladatelstvím či jazyky. Pokud mi chcete doporučit nějaký zajímavý projekt, budu rád a stanu se Vaším partnerem. Napiště mi na neobycejnasluzba (_) gmail.com.

Překladatelský portál - Poradenský potrál, který do hloubky rozebírá problematiku překladatelství, překladatelů, překladů a překladatelských služeb.

Překladatelské a mýty - Překlad není obyčejnou službou. Na našich stránkách rozebíráme kritéria, za jakých lze s velkou jistotou obdržet kvalitní překlad. Rozeznejte kvalitní překlad od nekvalitního!
Jazyková příručka - Jedná se o příručku vytvořenou Jazykovou poradnou Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Instituce pro překladatelství

Jednota tlumočníků a překladatelů - JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.
Institute of Translation and Interpreting - Podobná instituce ve Velké Británii jako v České republice JTP.
Ústav translatologie FF UK - Pravděpodobně nejlepší vzdělávací ústav pro budoucí překladatele a tlumočníky v rámci České republiky a Slovenské republiky.
Ústav anglického jazyka FF UK - Ústav zajišťuje výuku anglistiky v jedno- i dvouoborovém programu bakalářském (s ÚALK) a magisterském, dále doktorské studium (PhD) a rigorózní řízení (PhDr.). Ústav je zaměřen jednak na současný anglický jazyk a jeho celkový popis na všech rovinách (gramatické, lexikální, fonologické, textové a diskurzní), uplatňující pražský kontrastivní přístup porovnávající angličtinu a češtinu, jednak na historický vývoj angličtiny od nejstaršího období až po ranou moderní angličtinu.
Obec překladatelů - sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se překladem. Posláním Obce překladatelů je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře.
Komora soudních tlumočníků - Komora soudních tlumočníků České republiky, (KST ČR) je dobrovolná profesní organizace sdružující soudní tlumočníky jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem KST ČR je prosazovat a obhajovat profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů.
Jazyková poradna - Po celou dobu své existence byla jazyková poradna Ústavu pro jazyk český jediným bohemistickým pracovištěm v České republice poskytujícím soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelům českého jazyka.

Překladatelské agentury - překlady

Překlady do angličtiny - Překladatelská agentura MERIVA je specializovaným partnerem pro překlady do angličtiny a překlady z angličtiny. Našimi výchozími jazyky jsou čeština i slovenština. Mezi naše odborné překlady angličtiny patří oblast právních překladů,  ekonomických překladů, marketingových překladů. Část našeho překladatelského týmu se věnuje také technickým překladům. Máme k dispozici jedny z nejlepších překladatelů v rámci ČR a SR. Váš překlad může také zkorektorovat rodilý mluvčí s vysokoškolským vzděláním.

Překladatelé

Překladatel angličtiny - Mgr. Ivana Nezbedová je odborný překladatel angličtiny, který se specializuje na právní a ekonomické překlady. Vystudovala moderní neslovanskou filologii se zaměřením na anglický jazyk a literaturu na vysoké škole. Jako profesionální překladatel se věnuje překladům již více než deset let a přeložila již tisíce stran právních a ekonomických textů. Pravidelně se zúčastňuje odborných překladatelských seminářů, které jsou věnovány překladům právní angličtiny, soudně ověřeným překladům atd.

Jazykové služby

Copywriting pro webové stránky. Objednejte si copywriting, který vám přinese peníze a návštěvníky vašich stránek promění v zákazníky. 

Jazyková škola Elvis - Intenzivní a konverzační kurzy angličtiny za výhodné ceny.

Výuka němčiny v Brně s rodilou mluvčí pro soukromé osoby i firmy, tlumočení.

Výuka anglického jazyka - Alena Jurková

Jazykové kurzy Praha - přehled jazykových kurzů z různých škol v ČR.

Němčina na internetu/Deutsch im Internet - běžné a specializované kurzy němčiny/Deutschkurse
Čeština pro život/CZECH FOR LIFE / TSCHECHISCH FÜRS LEBEN - profesionálni kurzy češtiny pro cizince v Č.Budějovicích / TSCHECHISCH FÜR AUSLÄNDER in Budweis /Tschechien/ CZECH FOR FOREIGNERS in Budweis/South Bohemia

Konverzace v angličtině zdarma - JŠO - Jazykové kurzy a lekce přes skype s lektorem. Doučování, příprava na mezinárodní zkoušky a konverzace.

Slovníky

Nakladatelství Fragment nabízí kapesní slovníky pro anglický i německý jazyk.

Profesionální odborné překladové slovníky MAGNUS pro Windows. Nejrozsáhlejší všeobecné i úzce specializované překladové slovníky na našem trhu. Až 2,5 mil. výrazů a až 130 oborů pro jeden jazyk, vše v pohodlné a rychlé aplikaci. Angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština. Součástí je největší anglicko-český technický slovník. Sofistikované vyhledávací funkce, gramatika, synonyma, příklady, slovní spojení, fráze a vazby, mluvená výslovnost. Vhodné pro profesionální překlady i běžné použití. Propojení s online vyhledávači, výkladovými slovníky a thesaury. Vybrané slovníky zdarma. Třicetidenní zkušební verze ihned ke stažení.

Online slovník - Slovník anglicko český, česko anglický - překlady online

Knihy

EnglishBooks.cz - Internetový a kamenný obchod prodávající učebnice angličtiny, anglickou beletrii a další materiály pro studium anglického jazyka s 15% slevou.

Scientia - knihy pro radost i poučení - učebnice pro ZŠ a SŠ, odborné publikace, populárně naučná literatura, nástěnné plakáty

Služby

Advokátní kancelář, patentová kancelář - Komplexní prosazování práv duševního a průmyslového vlastnictví, obchodní a občanské právo, korporátní právo, patenty a užitné vzory. 

Dálkové studium, nástavbové studium - hotelová škola Praha - Nabízíme denní i dálkové studium v oborech Hotelnictví, Cestovní ruch, Podnikání, Gastronomie a Kuchař-číšník. Individuální přístup, moderně zařízené učebny. 

MBA, LLM - Distanční praktické manažerské programy Executive BBA, MBA, MSc a LLM nebo MBA Online Interactive ve více než 20 specializacích v českém jazyce.